www.psychoterapeuta-bielsko.pl
Tomasz Sawiński

Jaka psychoterapia jest odpowiednia dla mnie?

JAKA PSYCHOTERAPIA JEST ODPOWIEDNIA DLA MNIE?

W Polsce wśród psychoterapeutów można spotkać przedstawicieli kilkunastu różnych podejść (modalności) psychoterapeutycznych. Niektóre z nich to: Analiza Transakcyjna, Gestalt, Psychodrama, Psychoterapia Zorientowana na Proces, Psychoterapia Psychodynamiczna czy Terapia Poznawczo-Behawioralna.

Psychoterapeuci wywodzący się z różnych szkół pracują w odmienny sposób np. ze względu na długość procesu psychoterapii (ilość i częstotliwość sesji), która w ich podejściu jest wymagana aby psychoterapia była skuteczna. Używają też odmiennych technik psychoterapeutycznych. Występują także między nimi pewne różnice w rozumieniu źródeł cierpienia psychicznego. Dla przykładu psychoterapie psychodynamiczne trwają dłużej i mają większą częstotliwość sesji niż terapie behawioralno poznawcze. Te pierwsze kładą główny nacisk na uświadomienie pacjentowi tego, co leżało poza polem jego świadomości oraz z czego nie zdawał sobie sprawy. Ich celem jest wypracowanie tzw. wglądu, tutaj psychoterapeuta jest mało aktywny, a jego podstawową techniką pracy jest interpretacja. Druga grupa psychoterapii kładzie nacisk na zmianę schematów poznawczych (myślenia) i behawioru (zachowania) - tu aktywność i dyrektywność psychoterapeuty jest większa, a stosowane techniki często mają postać protokołów, tabelek i zadań domowych nastawionych na trening nowych zachowań.

Różne podejścia psychoterapeutyczne wypracowały odmienne techniki oraz strategie pracy z pacjentem, a ich wybór zależy od osobowości psychoterapeuty i pacjenta.

CO JEST NAJBARDZIEJ SKUTECZNE?

Szczegółowe badania nad efektywnością wielu podejść w psychoterapii nie wykazały istotnych różnic między nimi, za to pokazały bardzo zróżnicowany poziom kompetencji samych psychoterapeutów. Wniosek, który z tego płynie, jasno pokazuje, że na skuteczność prowadzonej psychoterapii decydujący wpływ ma osoba psychoterapeuty i to, jakim jest człowiekiem, a nie teoria, którą wyznaje.

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIEGO DLA SIEBIE PSYCHOTERAPEUTĘ?

Szukając psychoterapeuty powinieneś/powinnaś zorientować się, czy: ukończył lub jest w trakcie kształcenia, w jednej ze szkół psychoterapii. Czy ma za sobą lub uczestniczy we własnej psychoterapii szkoleniowej lub psychoanalizie (jest to niezbędny warunek, aby przepracować te cechy osobowości, które mogą być szkodliwe dla pacjentów). Czy systematycznie superwizuje (poddaje nadzorowi) swoją pracę, co jest warunkiem koniecznym do tego, by skutecznie i etycznie pracować. Wszystkie informacje na ten temat można uzyskać telefonując do placówki szkoleniowej, w której kształcenie deklaruje dany psychoterapeuta lub pytając go osobiście. Ponadto powinieneś/powinnaś czuć, że jesteś traktowany/a z szacunkiem. Jeśli nie odpowiada Ci dany psychoterapeuta np. z powodu sposobu pracy lub braku „dopasowania” między wami, szukaj dalej.

powrót »
Facebook Valid XHTML | Valid CSS