www.psychoterapeuta-bielsko.pl
Tomasz Sawiński

O mnie

mgr Tomasz Sawiński

Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia certyfikacyjnego zgodnego z zaleceniami Polskiej Rady Psychoterapii.

Uczestniczę w całościowym kształceniu w zawodzie psychoterapeuty w ramach 4 – letniego Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Poddaję swoją pracę systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów, co stale zwiększa jej skuteczność. Ciągle podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i specjalistycznych konferencjach z zakresu psychoterapii (patrz zakładka Uprawnienia). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

Pracuję w modalności MetaSystemowej, która jest pierwszym kierunkiem psychoterapii stworzonym i rozwijanym w Polsce. Jego bezpośrednim twórcą jest Andrzej Nehrebecki, który wraz z Mileną Karlińską- Nehrebecką od wielu lat udoskonala ten model psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej. Psychoterapia MetaSystemowa wyrasta z integracji różnych podejść psychoterapeutycznych w spójny i logiczny system psychoterapii. Zakłada ona, że cierpienie i problemy życiowe pacjenta wynikają nie tylko z jego procesów psychicznych, ale w znacznej mierze są uwarunkowane systemowo. System rozumiany jest tutaj, jako sieć powiązań rodzinnych i społecznych, a to, co dolega pacjentowi bierze się z braku porządku i równowagi wewnątrz nich. Wyzdrowienie w psychoterapii MetaSystemowej jest równoznaczne z przywróceniem właściwego porządku i równowagi w systemie pacjenta.

Powyższa formuła zakłada szeroki wybór technik oraz strategii leczenia. Stwarza możliwość rozwiązania różnorodnych problemów, złagodzenia i zakończenia cierpienia psychicznego, poprawę funkcjonowania w wielu płaszczyznach życia: odnalezienie miłości, szczęścia, równowagi życiowej.

Dodatkowo ukończyłem: 650 godzinne szkolenie w ramach Studium Terapii Uzależnień w Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień w Broku. Mam za sobą 70 godzin superwizji klinicznej, staże kliniczne w takich placówkach, jak: Centrum Psychiatryczne w Warcie (Oddział Leczenia Uzależnień - 80 godzin), Centrum Leczenia Nerwic i Innych Zaburzeń Psychicznych w Czechowicach-Dziedzicach (Oddział Dzienny - 100 godzin).

Studia magisterskie ukończyłem w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach w specjalności Pedagogika resocjalizacyjna.

Doświadczenia zawodowe zdobyłem w pracy terapeutycznej z pacjentami dotkniętymi problemem nadużywania substancji psychoaktywnych oraz uzależnienia, w tym członkom ich rodzin, a także z osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Dotychczas pracowałem w takich placówkach, jak: Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Czechowicach-Dziedzicach, Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Bielsku-Białej, Ośrodek Readaptacyjny w Bielsku-Białej. Obecnie pracuję w Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „KONTAKT” w Cieszynie.

powrót »
Facebook Valid XHTML | Valid CSS