www.psychoterapeuta-bielsko.pl
Tomasz Sawiński

Kto może prowadzić psychoterapię?

Psychoterapia znacząco różni się od psychologii i psychiatrii. Mimo to, często określenia psychoterapeuta, psycholog i psychiatra są ze sobą mylone przez podobne nazewnictwo. Rozróżnienie między tymi trzema odrębnymi zawodami wynika przede wszystkim z rodzaju i długości kształcenia/szkolenia oraz odmiennych kompetencji.

Psycholog - magister psychologii, kształcenie w tym zawodzie to 5- letnie studia (głównie) teoretyczne badające funkcjonowanie psychiki. Psychologów w zależności od specjalizacji spotkać można w biznesie, szkolnictwie, Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych, czy w więziennictwie. Zakres kompetencji psychologa to: posługiwanie się narzędziami diagnostycznymi, tj. testy badające inteligencję, testy osobowości, badania psychologiczne kierowców, poradnictwo psychologiczne, opiniowanie itp.

Psychiatra - lekarz medycyny, który ukończył 6- letnie studia medyczne i zdecydował się na specjalizację w dziedzinie psychiatrii trwającą 5 lat. Podczas specjalizacji psychiatra poznaje naturę zaburzeń i chorób psychicznych przede wszystkim od strony biochemicznej, aby dzięki zdobytej wiedzy zastosować odpowiednie leczenie farmakologiczne. Psychiatrzy często stawiają diagnozy psychiatryczne w placówkach leczenia zdrowia psychicznego i występują w roli biegłych sądowych.

Psychoterapeuta - osoba, która ukończyła 5-letnie studia magisterskie najczęściej humanistyczne (filozofia, psychologia, pedagogika) lub studia lekarskie i zdecydowała się na kształcenie/szkolenie w zawodzie psychoterapeuty trwające często od 4 do 10 lat (w zależności od kierunku psychoterapii tzw. modalności). Kompetencje do prowadzenia psychoterapii nabywane są przede wszystkim poprzez własną szkoleniową psychoterapię lub psychoanalizę, która w wielu szkołach trwa przez cały okres kształcenia. Kolejnym etapem jest opanowanie adekwatnych do danego problemu lub zaburzenia technik psychoterapeutycznych oraz wiedzy teoretycznej dotyczącej zaburzeń i chorób psychicznych. Niezbędnym warunkiem skutecznie i etycznie prowadzonej psychoterapii jest systematyczne superwizowanie przez psychoterapeutę swojej pracy (poddawanie jej nadzorowi) u doświadczonych superwizorów psychoterapii.

Przedstawiciele wszystkich trzech ww. zawodów zatrudniani są również w Poradniach Zdrowia Psychicznego i Szpitalach Psychiatrycznych, jednak tylko psychoterapeuci posiadają kompetencje do prowadzenia psychoterapii.

Zarówno psycholog, jak i psychiatra mogą zostać psychoterapeutami tylko, jeśli nabędą kompetencje do prowadzenia psychoterapii poprzez szkolenie w zawodzie psychoterapeuty.

powrót »
Facebook Valid XHTML | Valid CSS