www.psychoterapeuta-bielsko.pl
Tomasz Sawiński

Psychoterapia

CZYM JEST PSYCHOTERAPIA?

Psychoterapia jest sposobem leczenia polegającym na zrozumieniu doświadczanego problemu, trudnej sytuacji, cierpienia i dyskomfortu lub splotu ww. elementów. Jest to możliwe poprzez ponowne doświadczenie ich w bezpiecznej relacji z psychoterapeutą i przepracowanie do takiego stanu, który umożliwia wgląd i zmianę w oczekiwanym przez pacjenta kierunku. Główną płaszczyzną, na której odbywa się psychoterapia jest rozmowa pacjenta z psychoterapeutą. Oprócz usunięcia objawów (trudności, które stanowią powód zgłoszenia się na psychoterapię) wiele osób decyduje się na pozostanie w niej, dzięki życzliwej i pełnej szacunku atmosferze, która sprzyja głębszemu zrozumieniu tego, co odczuwane ale niewyrażone, zobaczeniu tego, co było poza polem widzenia oraz zmianie wzorców zachowania utrudniających życie i prawidłowe funkcjonowanie. Poza leczeniem rozmową psychoterapeuta pomaga w wyzdrowieniu pacjentowi za pomocą opanowanych przez siebie technik zależnych od szkoły psychoterapii, z której się wywodzi, poziomu własnych kompetencji oraz zgłaszanego przez pacjenta problemu/problemów. Długość psychoterapii zależy od rodzaju doświadczanego cierpienia lub trudności oraz potrzeb i możliwości pacjenta. Przyjmuje się, iż psychoterapia może być krótkoterminowa lub długoterminowa. Pierwszy wariant oznacza od kilku do kilkunastu spotkań, a drugi kilkadziesiąt spotkań i więcej. Psychoterapia krótkoterminowa jest skuteczna przy pojedynczych, mniej złożonych problemach, tj.: kryzys emocjonalny spowodowany trudną sytuacją życiową czy problemem z zaadoptowaniem się do nowych okoliczności. Leczenie długoterminowe często jest warunkiem niezbędnym przy bardziej przewlekłych oraz długotrwałych schorzeniach, które wynikają np. z konstrukcji osobowości (potocznie charakteru), tj.: zaburzenia osobowości, uzależnienia, powtarzające się wg podobnego wzorca poważne problemy w relacjach. Długość psychoterapii warunkowana jest również podejściem (modalnością), w którym pracuje dany psychoterapeuta.

Psychoterapia jest obecnie bardzo prężnie rozwijającą się w Polsce i na świecie metodą leczenia dolegliwości psychicznych, które dotykają znaczny procent populacji. Jej efekty lecznicze weryfikowane są w szczegółowych badaniach. Psychoterapia ma naukowo potwierdzoną skuteczność w leczeniu takich schorzeń, jak: depresja, nerwice, zaburzenia osobowości i zaburzenia psychosomatyczne. Wypracowana w trakcie psychoterapii poprawa jest trwała i w przeciwieństwie do leczenia farmakologicznego nie powoduje szkodliwych efektów ubocznych.

JAK DZIAŁA PSYCHOTERAPIA?

Gdy psychoterapia się rozpocznie między pacjentem, a psychoterapeutą zawiązuje się szczególny rodzaj relacji dający poczucie bezpieczeństwa, a także sojusz terapeutyczny, który mówi o tym, że pacjent i psychoterapeuta zmierzają we wspólnym kierunku. Proces ten nastawiony jest na uruchomienie w pacjencie sił prowadzących do wyzdrowienia, dzięki którym samodzielnie rozwiąże on swoje problemy, stanie się bardziej szczęśliwym człowiekiem, odnajdzie miłość, życzliwość oraz ludzi, dla których jest ważny.

powrót »
Facebook Valid XHTML | Valid CSS