www.psychoterapeuta-bielsko.pl
Tomasz Sawiński

Regulamin Gabinetu

  1. Psychoterapeuta zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy informacji dotyczących pacjenta uzyskanych podczas trwania psychoterapii, a także samego faktu uczestniczenia w niej. Wyjątek stanowią sytuacje określone prawem, w których zagrożone jest zdrowie i życie osób trzecich lub samego pacjenta.
  2. Pacjent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za konsultację lub sesję przed jej rozpoczęciem lub po jej zakończeniu według obowiązującego cennika.
  3. Umówioną wcześniej konsultację lub sesję można odwołać nie ponosząc jej kosztu najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem.
  4. Pacjent ponosi koszt umówionej sesji, na którą się nie zgłosił w przypadku, gdy nie odwołał jej w wyznaczonym terminie.
  5. Czas trwania każdego spotkania to: 50 minut w przypadku sesji indywidualnej i 60 minut w przypadku sesji rodzinnej lub małżeńskiej.
  6. Spóźnienie się na sesję przez pacjenta/pacjentów nie powoduje jej przedłużenia.
  7. Pacjent w każdej chwili może przerwać psychoterapię informując o tym psychoterapeutę.
  8. Psychoterapeuta współpracuje również z innymi psychoterapeutami w celach superwizyjnych mających podnieść skuteczność prowadzonej przez niego psychoterapii i czasem z innymi specjalistami takimi, jak lekarz. W obu przypadkach psychoterapeuta dba o anonimowość pacjenta posługując się tylko niezbędnymi informacjami.
  9. Pacjent ma prawo pytać o wszystko, co dotyczy kompetencji zawodowych psychoterapeuty np. poziomu wyszkolenia, stażu pracy, technik, którymi posługuje się w pracy z pacjentami itp.
  10. Psychoterapeuta przestrzega Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.
powrót »
Facebook Valid XHTML | Valid CSS